Lęk – przyczyny napadów.

Stany lękowe mogą być efektem tłumionych uczuć, konfliktów interpersonalnych, niepewności oraz stresu w okresie bieżącym lub w przeszłości. Zwykle reakcję lękową powoduje kilka przyczyn na raz.

lęk
Przyczyną reakcji lękowych może być również uraz emocjonalny w dzieciństwie. Niepewność, obawy czy brak miłości mogą stanowić podstawy występowania zaburzeń lękowych w dorosłym życiu. Bardzo często młody człowiek tłumi w sobie te emocje przez okres dzieciństwa i wieku dojrzewania, jednak w momencie narażenia na stres życia dorosłego wracają one i w połączeniu z problemami bieżącymi powodują reakcję lękową. Czasami jednak, to silne wstrząsy emocjonalne w wieku dorosłym mogą wywołać lęk u osoby, która miała stosunkowo mało urazów w dzieciństwie.

A. H. Chapman porównuje przyczyny zaburzeń lękowych do warstw cebuli – niektóre mogą być na powierzchni, inne umiarkowanie głęboko, inne zaś bardzo głęboko. U pewnych ludzi urazy z dzieciństwa tak naruszyły strukturę osobowości, że obecnie drobne stressy życia codziennego mogą wywoływać lęk i niepokój.

We wszystkich przypadkach zalecana jest konsultacja psychiatryczna.

Lęk przewlekły.

Lęk może mieć również charakter przewlekły – cechuje się zmiennością nasilenia objawów, jednak w dłuższym odstępie czasu.

Lęki przewlekłe mogą trwać kilka tygodni lub kilkadziesiąt lat. Zdarza się, że towarzyszą im fobie, mają one jednak charakter umiarkowany.lęk nerwica depresja stres

Wg. Chapman’a ok.  70 % dolegliwości górnej części układu pokarmowego wśród pacjentów internistycznych, spowodowana jest częściowo lub całkowicie stanami lękowymi!

Objawy cielesne lęku przewlekłego:

– Górny odcinek układu pokarmowego:

 • zgaga,

 • gazy,

 • nudności i wymioty,

 • wzdęcia,

 • nieokreślone dolegliwości w nadbrzuszu.

– Dolny odcinek układu pokarmowego:

 • biegunki,

 • zapalenie jelita grubego,

 • zaparcia.

– Inne:

 • bóle głowy,

 • bóle pleców,

 • zmęczenie,

 • objawy sercowe.

lęk nerwica depresja stres
Wymienione objawy to oczywiście nie wszystkie, jednak najczęściej występujące. Zwykle to te dolegliwości spowodowane są lękiem i skutkują błędnym kołem (objawy powodują lęk, lęk powoduje objawy).

Pacjenci cierpiący z powodu lęku przewlekłego mogą mieć również skłonności do hipochondrii. Powodów swoich dolegliwości upatrują w chorobach organicznych, nawet gdy wyniki badań są w normie.

Należy pamiętać, że im szybciej sięgniemy po pomoc specjalisty tym lepsze są rokowania. Lęk długotrwały sprzyja gromadzeniu się zakorzenionych natrętnych obaw i uporczywych objawów cielesnych. W leczeniu pacjentów z długotrwałą reakcją lękową nasuwa się więcej problemów niż w przypadkach leczonych wkrótce po wystąpieniu lęku.

Czytaj więcej:

Lęk – wszystko co musisz wiedzieć cz.1

 

partner

 

 

Bibilografia:
Chapman, A. H. (1973). Leczenie zaburzeń emocjonalnych. Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

Uwaga!

Poradnia Partner zaprzestała świadczenia usług z dniem 31 grudnia 2018 roku. Informacje na stronie mogą być nieaktualne.

Strona aktualnie w przebudowie.