Mutyzm Gliwice

wczesne wspomaganie rozwoju gliwice

Co to jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) to zaburzenie funkcjonowania społecznego charakteryzujące się tym, że dziecko rozmawia swobodnie w pewnych sytuacjach, a w innych przestaje mówić. Są to określone sytuacje np. w przedszkolu, szkole, w kontakcie z rówieśnikami, osobami starszymi bądź płcią przeciwną. Co ważne zaburzenie to występuje przy prawidłowym rozumieniu mowy i nieuszkodzonych ośrodkach mowy.

Najczęściej pojawia się między 3 a 12 rokiem życia. Szczytowy okres przypada na wiek 3 lat, gdy dziecko idzie do przedszkola oraz 7 lat- rozpoczęcie szkoły.

Statystycznie w Polsce w populacji występuje u 0,02% u dzieci i młodzieży. Częściej pojawia się jednak u dziewczynek.

Przyczyny występowania.

Etiologia mutyzmu nie jest do końca poznana i jednoznacznie określona. Przyczyny braku mówienia są natury psychologicznej. To najczęściej zaburzenie lękowe o podłożu wieloczynnikowym.  Dzieci te mogą sprawiać wrażenie osób manipulujących otoczeniem. Tak mogą być postrzegane przez osoby, które nie znają jego problemu. Eksperci zajmujący się problemem mutyzmu wybiórczego jednogłośnie uważają, że milczenie dziecka nie wiąże się z jego wyborem czy wolną wolą. Wykazano, że dziecko mówi w sytuacjach kiedy czuje się komfortowo, natomiast nie mówi kiedy mowa wywołuje u niego dyskomfort.

Czynniki predysponujące, m.in:

 • nadwrażliwość,
 • zaburzenia lękowe.

Czynniki wywołujące:

 • negatywne doświadczenia dziecka,
 • konflikty,
 • odrzucenie.

Czynniki utrwalające:

 • brak reakcji na milczenie,
 • pogodzenie się z tym,
 • przemoc,
 • rozczulanie się nad dzieckiem,
 • porozumiewanie się niewerbalne,
 • brak komunikacji w rodzinie.

Niekoniecznie dziecko z mutyzmem jest nieśmiałe. Bardzo często dzieci z mutyzmem są energiczne, żywe, radosne, a w sytuacjach określonych milczą, porozumiewają się szeptem, gestami.

 

Kiedy należy zgłosić się do specjalisty?

Jeśli dziecko nie mówi przynajmniej przez miesiąc należy zasięgnąć porady psychologicznej, logopedycznej, czasami psychiatrycznej oraz pedagogicznej. Wszystkich tych specjalistów, znajdą Państwo w naszej poradni. Często rodzice zgłaszają się za późno, myśląc, że dziecko wyrośnie z tego. Jest to błędne przekonanie ponieważ z mutyzmu się nie wyrasta. Należy jak najszybciej podjąć terapię, ponieważ im wcześniej wykryte zaburzenie tym łatwiejsza jest praca z takim dzieckiem. Dzieci pozbawione pomocy często narażone są na izolację, a nawet depresje.

W kontakcie z dzieckiem z mutyzmem ważne jest, aby nie zmuszać go na siłę do mówienia, nie karać go, nie traktować go w sposób odmienny od innych dzieci w grupie tzn. nie skupiać uwagi na nim bardziej od innych, nie traktować na specjalnych zasadach. Praca z dzieckiem jest trudna, wymaga ogromnej cierpliwości i życzliwości ze strony terapeuty. Powinien zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu, wzbudzić zaufanie. W leczeniu stosuje się najczęściej terapię behawioralną, której celem jest uspołecznienie dziecka oraz terapię analityczną oraz rodzin.

Podział mutyzmu wybiórczego:

 • samoistny – długotrwałe milczenie,
 • niesamoistny – milczeniu towarzyszą również m.in. moczenie nocne, tiki, zaburzenia układu pokarmowego, nadwrażliwość na bodźce.

Historia

W 1877r. Clifton Kussmaul niemiecki lekarz napisał o dziecku, które pomimo pełnej zdolności do wypowiadania się, nie mówiło w pewnych sytuacjach. Zaburzenie to nazwał aphasia voluntaria (afazja dobrowolna) zakładając, że dziecko świadomie zaprzestaje mówienia.  60 lat później, szwedzki psychiatra Moritz Tramer określił te zaburzenie elective mutism (mutyzm z wyboru) nadal uważając, ze dziecko świadomie decyduje o tym, w jakich sytuacjach będzie mówić, a w jakich nie. Obecna nazwa – mutyzm wybiórczy (selective mutism) została przyjęta przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994r.

Problem mutyzmu w kulturze

W filmie„Fortepian” w reż. Campion oraz w filmie „Persona” w reż. Bergmana ukazane są bohaterki w różnym wieku zmagające się z tym zaburzeniem. Przyczyny ich milczenia nie wynikały z lęku lecz ich celem było manipulowanie otoczeniem. Utwory wyjaśniają istotę problemu oraz sposoby radzenia sobie z nim. Od 2016 r. istnieje Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” zrzeszające rodziców dzieci z tym zaburzeniem oraz osoby dorosłe, które w dzieciństwie zmagały się z tym problemem.

Bibliografia:

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wyd. Medyczne Vesalius, Kraków, Warszawa. 2007

prof.dr hab. Zbigniew Tarkowski Mutyzm wybiórczy. Moda, epidemia czy błąd diagnostyczny? „Psychologia w praktyce” 2017, nr 3, s. 66-71.

tagi: mutyzm, mutyzm gliwice, mutyzm wybiórczy, mutyzm leczenie, mutyzm objawy.

Skontaktuj się z nami

(32) 231 26 90

Informacja

Z przykrością informujemy, że nie przyjmujemy nowych zapisów do specjalistów w Gliwicach ponieważ z dniem 31 grudnia 2018 r. kończymy udzielanie świadczeń w Poradni Psychologicznej Partner w Gliwicach.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i życzymy wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2019!

Gliwice

32 331 58 73
32 231 26 90
665 712 735

 

Gliwice

ul. Siemińskiego 22
(Dawniej Wieczorka)
III piętro

Poniedziałek – Czwartek
8-20

Piątek
7:30-20

 

 

Przystanek: Gliwice Jasnogórska

Darmowy parking na ul. Daszyńskiego oraz ul. Kozielskiej

 

Możliwość płatności kartą

 

Uwaga!

Poradnia Partner zaprzestała świadczenia usług z dniem 31 grudnia 2018 roku. Informacje na stronie mogą być nieaktualne.

Strona aktualnie w przebudowie.