Rehabilitacja-Autyzm

Co to jest autyzm?

Autyzm to rodzaj całościowego zaburzenia rozwoju cechującego się zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, zakłóceniami zdolności wyrażania uczuć, budowania relacji interpersonalnych, zaburzeniami rozwoju, powtarzającymi się czynnościami, agresją (często skierowaną na siebie), trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych i inne.

Pierwsze objawy autyzmu pojawiają się do 3 roku życia dziecka, najczęściej jednak rodzice przychodzą po pomoc do specjalisty, gdy w przedszkolu zgłaszane są im sygnały niepokojące czyli 4-6 r.ż dziecka. Dziś autyzm pojawia się u jednego na 500 dzieci.

autyzm gliwice

Rehabilitacja dziecka z autyzmem

Biorąc pod uwagę trudności z jakimi boryka się dziecko z autyzmem na jego terapię należy patrzeć całościowo. Dziecko potrzebuje wsparcia m.in. psychologicznego, logopedycznego, wizyt u fizjoterapeuty, terapii integracji sensorycznej i innych.

Integracja sensoryczna:

Dziecko autystyczne z nadwrażliwością dotykową nie lubi być dotykane, unika rzeczy sypkich, klejących, lepkich, drażnią go metki w ubraniach, nie lubi określonych materiałów ubrań.
Natomiast dziecko autystyczne z niedowrażliwością dotykową poszukuje mocnych bodźców, szczypie, gryzie, lubi mocny ucisk.
Ze względu na to dziecko powinno uczęszczać na zajęcia integracji sensorycznej, gdzie będzie stymulowało zmysł dotyku (zwłaszcza propriocepcję-czucie głębokie), bawiło się materiałami, rzeczami, które budzą w nim lęk, niechęć.

Podobnie jest ze zmysłem równowagi, gdzie albo dziecko jest nadwrażliwe (niechęć do huśtania się, zmiany pozycji ciała) lub niedowrażliwe (uwielbia się kręcić w kółko, huśtać, kołysać).
Terapia zatem będzie również obejmowała ćwiczenia zmysłu przedsionkowego (równowagi).

Nadwrażliwość zmysłu smaku u dziecka cechuje się wypluwaniem pokarmu, niechęcią do niektórych pokarmów. Niedowrażliwość – wkładaniem wszystkiego do ust, lizaniem przedmiotów niejadalnych np. ściany. Dziecko na terapii będzie prowadzone w kierunku zniwelowania niechcianych zachowań.

Nadwrażliwość wzroku będzie objawiała się niechęcią do jasnych pomieszczeń, preferencji do przebywania w przyciemnionym pokoju, mrużeniem oczu. Niedowrażliwość- zbliżaniem przedmiotów blisko oczu, fascynacja barwami.

Terapeuta podczas pracy z dzieckiem będzie zmniejszał lub zwiększał w zależności od potrzeb wrażliwość na bodziec np. podczas pracy z dzieckiem z niedowrażliwością, terapeuta będzie stopniowo dążył do zabawy z nim w lekko przyciemnionym pomieszczeniu.

rehabilitacja autyzm

Fizjoterapia:

Praca fizjoterapeuty z dzieckiem autystycznym opiera się podobnie jak w integracji sensorycznej na ćwiczeniach zmysłów.  Bardzo dobrze również sprawdza się terapia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta została opracowana przez fizjoterapeutkę, a jej idea to posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii jego zaburzeń.

Kategorie ćwiczeń W. Sherborne:

  • Ćwiczenia służące rozwijaniu świadomości ciała tj. wyczuwanie rąk, nóg, brzucha, pleców, twarzy itp.
  • Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współdziałanie z drugą osobą: ćwiczenia „Z”, „Przeciwko”, „Razem”
  • Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi
  • Ćwiczenia pozwalające poprawić pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa
  • Fizjoterapeuta może również nauczyć dziecko technik relaksacyjnych, aby obniżyć napięcie u dziecka oraz zmniejszyć agresję jeśli dziecko ma z nią problemy.
autyzm rehabilitacja

Terapia behawioralna:

Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka autystycznego zachowań adaptacyjnych, które rozwiną u niego niezależność, polepszą funkcjonowanie w środowisku. Niepożądane zachowania u dziecka powinny być zwalczane.

Terapia opiera się na wzmocnieniach pożądanych zachowań nagrodą (np. rzeczową, społeczną).

Podczas terapii dziecko uczy się radzenia sobie w sytuacjach społecznych, wyrażania swoich uczuć, rozpoznawania i nazywania ich.

Terapia słuchu:

Trening słuchowy metodą Alfreda Tomatisa umożliwia redukcję nadwrażliwości słuchowej
Trening audio-psycho-fonologiczny polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki (tzw. elektroniczne ucho) przetworzonego materiału dźwiękowego. Korzyści wynikające z terapii to m.in. znaczne załagodzenie nadwrażliwości, ponowne wywołanie komunikacji, lepsza koordynacja, równowaga oraz napięcie mięśniowe.

rehabilitacja autyzm

Dogoterapia/hipoterapia:

Terapia polegająca na kontakcie ze zwierzętami powoduje u dziecka pozytywne emocje, dziecku któremu uda się nawiązać kontakt ze zwierzęciem, może zacząć stopniowo otwierać się na świat i przełamywać bariery komunikacyjne, w efekcie poprawi relacje z innymi ludźmi.

rehabilitacja autyzm

W naszej Poradni zapewniamy kompleksową pomoc dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin.
Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju – darmowa terapia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie WWR.

Aby umówić konsultację ze specjalistą, zadzwoń: 32 331 58 73.

Uwaga!

Poradnia Partner zaprzestała świadczenia usług z dniem 31 grudnia 2018 roku. Informacje na stronie mogą być nieaktualne.

Strona aktualnie w przebudowie.